Yhteystiedot

Joel Toivolan säätiö
Angervotie 5 C 29
00320 Helsinki
saatio (ät) helsinkinet.fi

Asiamies Mikko Eskola
Puh: 040 560 9060Apurahat

Joel Toivolan säätiö jakaa vuosittain apurahoja yhteiskuntatieteelliseen ja humanistiseen Kiinan-tutkimukseen sekä kiinan kielen opintoihin. Apurahoja myönnetään henkilökohtaisina tutkija-apurahoina, henkilökohtaisina matkastipendeinä sekä hankeapurahoina.

Hakemusta harkitsevien on hyvä huomioida, että säätiö ei tue uskontotieteen, teologian tai liiketaloustieteiden tutkimusta. Henkilökohtaisia apurahoja voi hakea vain ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet tutkijat.

Säätiön hallitus vuosittain päättää hakemusten perusteella apurahoista, joiden yhteismäärään merkittävästi vaikuttaa saapuneiden hakemusten määrä ja sopivuus säätiön tarkoitukseen. Tämän vuoksi eri vuosina jaettujen apurahojen yhteissummat poikkeavat merkittävästi toisistaan.

 

Tutkija-apurahat

Tutkija-apurahojen ensisijaisena kohderyhmänä ovat akateemisesti nuoret maisterit ja tohtorit. Säätiön ensisijaisena tavoitteena on tutkija-apurahoilla tarjota rahoitus akateemisesti nuorillle maistereille väitöskirjatyöhön ja vastaväitelleille tohtoreille post doc -tutkimukseen.

Tutkija-apurahat on tarkoitettu mahdollistamaan kokopäiväinen tutkimustyö muusta ansiotyöstä vapaana. Apuraha myönnetään 6 - 12 kuukauden jaksolle, jolle voi hakea jatkoa seuraavana vuonna. Säätiö päättää apurahan kuukausittaisesta suuruudesta vuosittain julistettaessa seuraavab vuoden apurahat haettavaksi. Joel Toivolan säätiön tutkija-apurahan saaja ei voi samanaikaisesti vastaanottaa muita työskentelyapurahoja tai palkkaa päivätyöstä.

 

Matkastipendit

Matka-stipendejä myönnetään tutkijoiden ulkomaille (ensisijaisesti Kiinaan) suuntautuviin konferenssi- ja tutkimusmatkoja varten.

Tutkija-apurahojen tavoin matkastipendejä myönnetään vain maistereille tai tohtoreille.

Hyvän kiinan kielen taidon saavuttaneet voivat hakea matka-apurahaa Kiinassa järjestettävään kiinan kielen syventävään kielikurssiin.

 

Hankeapurahat

Hankeapurahat on tarkoitettu yliopistojen ja yhteisöjen hankkeille, jotka liittyvät Kiinan tutkimukseen Suomessa. Hakijana on oltava yhteisö tai tutkijaryhmä ja hankkeen tavoitteiden tulee olla säätiön tarkoituksen mukaisia.

Hankeapurahahakemusta harkitseva voi olla yhteydessä säätiön asiamieheen esimerkiksi hakemukseen liitettävien liitteiden tai muiden tietojen osalta.

 

Apurahojen hakeminen

Kaikkien apurahojen hakuaika on vuosittain noin 15.1.-15.2. Lisätietoa apurahoista ja hakulomakkeet löytyvät säätiön verkkosivuilta hakuaikana. Apurahoista päättää säätiön hallitus vuosikokouksessaan. Myönnetyistä apurahoista tiedotetaan verkkosivuilla huhtikuun loppuun mennessä. Aikaisempina vuosina myönnettyihin apurahoihin voi tutustua myönnetyissä apurahoissa.

 

Tietosuojaseloste

Apurahanhakijan ja apurahansaajan Joel Toivolan säätiölle hakemuksessa antamien tietojen käsittelyn perusteisiin voi tutustua tietosuojaselosteessa.