Yhteystiedot

Joel Toivolan säätiö
Angervotie 5 C 29
00320 Helsinki
saatio (ät) helsinkinet.fi
Säätiön apurahojen hakeminen

Tutkija-apurahojen hakulomake

Apurahojen hakuohjeet pdf-tiedostona

 

Vuoden 2023 apurahojen hakuohjeet

Joel Toivolan säätiö sääntöjensä mukaisesti tukee suomalaista humanistista ja yhteiskuntatieteellistä Kiinan-tutkimusta. Apurahan hakijan on siis selkeästi tutkittava Kiinan kieliä, kulttuuria tai yhteiskuntaa. Säätiö ei kuitenkaan tue uskontotieteiden, teologian tai liiketaloustieteiden tutkimusta.

Säätiön painopisteenä on akateemisesti nuorten tutkijoiden tukeminen (väitöskirjatyön alussa oleva tutkija tai vastaväitellyt post doc –tutkija). Hankeapurahoilla säätiö edistää etenkin suomalaisen Kiina-tutkimuksen toimijoiden ja instituutioiden välistä yhteistyötä ja yhteishankkeita.

Joel Toivolan säätiö on jakanut apurahoja vuodesta 2003 alkaen. Säätiötä perustettaessa tehdyn linjauksen mukaisesti säätiö perustettiin määräajaksi ja vuoden 2023 alussa säätiö jakaa viimeisen kerran apurahoja sekä päättää toimintansa vuosien 2023-2024 kuluessa. Säätiön toiminnan päättyminen vaikuttaa joihinkin apurahakäytäntöihin, jonka vuoksi vuonna 2023 Joel Toivolan säätiö ei esimerkiksi enää jaa matka-apurahoja. Kaikki myönnettävät apurahat tulee myös olla käytettyinä vuoden 2023 loppuun mennessä.

Apurahatyypit

1. Hankeapurahat

Hankeapurahat ovat yliopistojen ja muiden yhteisöjen haettavana. Hankeapurahaa voi hakea säätiön toimialaan liittyvän kertaluonteisen hankkeen tai projektin rahoittamiseksi. Hankeapurahan suuruus on enintään 5 000 euroa. Apuraha voidaan myöntää hankkeelle, joka kokonaisuudessaan toteutetaan vuoden 2023 kuluessa. Myönnetty apuraha peruuntuu kokonaan tai osittain, jos hankkeen toteutus siirtyy vuotta 2023 myöhempään aikaan.

Säätiö asettaa etusijalle suomalaisten Kiina-tutkimuksen instituutioiden (esim. yliopistot) yhteistyötä edistävät hankkeet. Jos hanke on vain yhden henkilön toteuttama, tulee hakemus tehdä tutkija-apurahahakemuksena.

Hakemus

Hankeapurahoja haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee käydä ilmi hankkeen tavoitteet, sisältö, toimijat, aikataulu ja rahoitus kokonaisuudessaan. Lisäksi hakemukseen tulee liittää hankkeeseen keskeisesti liittyvien henkilöiden akateemiset ansioluettelot.

Hankeapurahahakemus liitteineen tulee toimittaa määräaikaan mennessä säätiölle sähköpostitse.


2. Tutkija-apurahat

Tutkija-apuraha on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tutkijoille ensisijaisesti väitöskirjatutkimukseen, mutta myös vastaväitelleet tohtorit voivat hakea apurahaa. Säätiö painottaa tutkija-apurahapäätöksissään akateemisesti nuoria hakijoita.

Apuraha on tarkoitettu mahdollistamaan kokopäiväinen tutkimustyö ja säätiö edellyttää apurahansaajan olevan muusta työstä vapaana apurahakauden ajan. Apurahan saaja ei myöskään voi samanaikaisesti vastaanottaa muita apurahoja.

Säätiön myöntämät tutkija-apurahat ovat ensisijaisesti 6 kuukauden mittaisia, joiden kokonaismäärä on 11 000 euroa (post doc –tutkijalle 12 000 €). Tutkija-apuraha voidaan myöntää myös alle 6 kuukauden mittaisena, jolloin apurahan kuukausittainen määrä on 1 800 € (post doc –tutkijalle 2 000 €/kk).

Hakijaa pyydetään hakemuksessa ilmoittamaan haettavan apurahan suuruus kuukausina. Apurahan saaja on velvollinen vakuuttamaan itsensä Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melassa (lisätietoja: www.mela.fi).


Hakemus

Tutkija-apurahaa haetaan säätiön hakemuskaavakkeella, joka on saatavilla säätiön verkkosivuilla osoitteessa www.joeltoivolansaatio.fi. Hakemuskaavake tulee kokonaisuudessaan täyttää suomeksi, mutta hakemuksen liitteet voivat olla myös ruotsiksi tai englanniksi.

Tiedot hakemukseen liitettävistä liitteistä käyvät ilmi hakulomakkeesta. Hakemus liitteineen tulee toimittaa säätiölle sähköpostitse.


Hakuaika

Apurahojen hakuaika on 16.1. – 20.2.2023. Allekirjoitetut hakemukset toimitetaan säätiölle sähköpostitse määräaikaan mennessä. Hakemuksia ei voi toimittaa henkilökohtaisesti säätiön osoitteeseen.

Myöhästyneitä tai määräaikaan mennessä puutteellisina toimitettuja hakemuksia ei huomioida.


Suositukset

Mahdollisia suosittelijoita pyydetään lähettämään suositukset sähköpostitse suoraan säätiölle viimeistään 20.2.2023.

Apurahapäätöksistä tiedottaminen

Myönnetyistä apurahoista tiedotetaan suoraan apurahan saajille sekä säätiön verkkosivuilla alustavan aikataulun mukaan maaliskuun loppuun mennessä 2023. Myönnetyt apurahat ovat käytettävissä välittömästi apurahapäätöksen jälkeen.

Tietosuoja

Säätiö käsittelee apurahahakemuksissa saamiaan henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja tietosuojalain mukaisesti. Lisätietoja säätiön verkkosivuilta.